Press enter to see results or esc to cancel.

Wg FTTH Council Prezydent RP i Minister Cyfryzacji nie spełnią obietnic wyborczych w zakresie dostępu do światłowodów. To byłby duży błąd.

Prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej obiecywał dostęp do światłowodów i internetu dla każdego (“Dostęp do internetu prawem każdego Polaka”). Podobne obietnice składał Minister Cyfryzacji Marek Zagórski mówiąc w 2019 roku, że w ciągu trzech lat (2023), każdy będzie miał dostęp do światłowodu. Zresztą UE w swoim planie gigabitowego społeczeństwa zakłada, że do 2025 r. wszystkie europejskie gospodarstwa domowe powinny mieć dostęp do połączeń o przepustowości 100 Mb/s, z możliwością modernizacji tych sieci w celu osiągnięcia znacznie większych prędkości. Przeglądając najnowsze najnowsze prognozy FTTH Council widzę jednak, że te obietnice nie zostaną niestety spełnione.

Spójrzmy na prognozy dla Polski do końca 2026 w zakresie FTTH/B

Widać bardzo duży postęp, z 4.9 mln home passed do 11.5, jednak nadal nie będzie zapewniony dostęp każdemu. Właściwie co drugie gospodarstwo w 2026 ma korzystać z dostępu światłowodowego (7,3 mln).

Jak wyglądamy na świecie? Spójrzmy najpierw na trendy. Dostęp światłowodowy ma rosnąc dynamicznie wszędzie.

Widać znaczny przyrost łączy po 2020. Czemu? Analitycy zakładają, że COVID-19 w końcu wszystkim pokazał jak ważne są sieci światłowodowe i rządy znacznie przyspieszą budowę sieci telekomunikacyjnych. FTTH tłumaczy, że wiele rządów już ogłosiło, iż znacznie ułatwi budowę sieci telekomunikacyjnych lub przeznaczy znaczne środki na ich rozwój wspierając prywatny sektor.

A jak Polska plasuje się na świecie? Nadal poniżej średniej europejskiej, nawet w 2026. Penetracja wśród klientów ma wynieść 49,3% wobec średniej unijnej na poziomie 51,6%. Liderem ma być tutaj Hiszpania czy Francja – kraje mocno stawiające na elastyczne podejście do budowy sieci. Przypomnę tutaj przy okazji że hiszpański regulator ARCEP nigdy nie regulował, tak jak UKE w Polsce dostępu do światłowodu. Jak widać brak regulacji popłaca. Powtarzam to zresztą od lat.

Warto jednak zaznaczyć, że wzrost liczby klientów, jest dosyć imponujący bo wynosi 673%.

W sporym zakresie wynika to też z migracji operatorów z technologii miedzianych i koncentrycznych na światłowodowe.

Gdyby tak się stało, jak prognozuje FTTH Council, to byłaby to wielka strata dla nas i polskiej gospodarki. Mówiłem o potrzebie budowy sieci 5G i światłowodów w “Rozmowach o przyszłości” jakie prowadzi Eliza Kruczkowska, Dyrektor Innowacji z PFR. Zapytany przez Elizę, jakie powinno być wyborcze hasło Prezydenta RP, odpowiedziałem, że właśnie światłowód do każdego domu (nagranie rozmowy miało miejsce przed ogłoszeniem tego punktu przez Prezydenta Andrzeja Dudę). Uważam, że światłowód jest bardzo ważnym medium komunikacji i bez światłowodów nie powstaną też wszechobecne sieci 5G. Jest to po prostu technicznie niemożliwe i inaczej czeka nas 5G z przepływnością 20 Mbps po radioliniach. Klienci i biznes będą zawiedzeni.

Co zatem należy zrobić? Państwo powinno:

 1. Przeznaczyć znaczne środki na budowę sieci światłowodowych i wesprzeć tym samym prywatny sektor
 2. Ułatwić budowę sieci poprzez uproszczenie prawa budowlanego, w tym ucyfrowienie jego procesu
 3. Wesprzeć 5G
  1. udostępnić nowe pasmo dla 5G
  2. zmodyfikować metodykę obliczania PEM (pole elektromagnetyczne) w procesie budowy/rozbudowy stacji komórkowych (obecnie w Polsce jest ona jedną z najbardziej rygorystycznych)
  3. zautomatyzować i ucyfrowić proces budowlany,
  4. Zmienić zapisy mówiące o tym że stacje bazowe wpływają na środowisko i wymagają zgód (zmiana od jesieni 2019, pogorszenie warunków inwestycyjnych)

Uważam, że sieć telekomunikacyjna jest czymś co pozwala zasypać lukę w rozwoju pomiędzy miastami, a wsiami. Jeśli na wsi będzie dostęp do światłowodu, to wiele osób będzie mogło właśnie stamtąd pracować i uczyć się zdalnie. Sieć telekomunikacyjna też w swojej istocie tworzy Polskę równych szans. Dlatego życzę nam aby te prognozy się nie spełniły i w ramach EU Recovery Fund pojawiły się znaczne środki na budowę sieci telekomunikacyjnych w Polsce z których będzie mógł skorzystać prywatny sektor.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert