Press enter to see results or esc to cancel.

Wraca PPDR jako element ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

Numer projektu UD70.

Projekt zakłada również utworzenie systemu bezpiecznej łączności państwowej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania administracji państwowej oraz ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny. Ww. system, którego operatorem ma być minister właściwy do spraw wewnętrznych, będzie zapewniał: 1) zbudowanie interoperacyjności pomiędzy systemami łączności i komunikacji administracji publicznej, służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z systemami podległymi Ministrowi Obrony Narodowej, w ramach procesu modernizacji systemów infrastruktury krytycznej, 2) możliwość ostrzegania, powiadamiania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz skomunikowania służb państwowych i podmiotów ochrony ludności w wykonywaniu zadań ochrony ludności i porządku publicznego, 3) funkcjonowanie bezpiecznych cyfrowych kanałów łączności w sieci stacjonarnej, radiowej, komórkowej i satelitarnej.
Zakres systemu obejmie jawną (SBŁP-J) i niejawną (SBŁP-N) łączność stacjonarną; infrastrukturę wideokonferencyjną (SBŁP-V); bezpieczną łączność mobilną (SBŁP-M), w tym niejawną łączność komórkową, a także bezpieczną radiową łączność trankingową (SBŁP-T) oraz bezpieczną łączność satelitarną (SBŁP-S), w tym niejawną.

Pozostaje czekać na szczegóły ustawy. Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu jest Wiesław Leśniakiewicz Podsekretarz Stanu w MSWiA.

Mam głęboką nadzieję, że tym razem zostanie to zrealizowane z udziałem rynku w formule PPP. Tak jak zrobiono to w USA, Wielkiej Brytanii i wielu innych krajach. Warto też korzystać z wyniku prac projektu Broadmap. W projekt musi być włączone Ministerstwo Cyfryzacji.

Wszelkie modele działania PPDR opisałem w materiale o sieciach 5G.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert