Press enter to see results or esc to cancel.

W Chinach w 2018 otwarto farmę do testów pojazdów autonomicznych i zdalnie zarządzanych

Przeglądając nagrody do WSIS Prizes Contest 2020 Nominee natknąłem się na ciekawy projekt w rolnictwie w Chinach.

Przy wsparciu rządu chińskiego TIAA i Xinghua City zorganizowały 25 bezzałogowych grup maszyn rolniczych, które składały się ze 104 firm i instytutów. Rozpoczęły bezzałogowe prace rolnicze przy orce, siewie, przesadzaniu, zbiorach w 2018 r. Test miał na celu rozwiązanie problemu niedoboru siły roboczej na obszarach wiejskich i niskiej jakości i nieefektywna produkcja w Chinach. Obecnie zakończono cztery sezonowe operacje rolnicze i zebrano produkty rolne, takie jak ryż i pszenica. Wydajność działania bezzałogowych maszyn jest lepsza niż normalnych maszyn. Sprzedano 377 inteligentnych maszyn rolniczych. Prawie 300 milionów ludzi w Chinach oglądało test. Kolejny test obejmie 14 upraw i jedną trzecią chińskich prowincji.

Ah, a gdyby tak w Polsce powstała taka farma? A gdyby tak w Polsce ogłosić konkurs na największą wydajność ze zdalnego lub autonomicznego rolnictwa?

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert