Press enter to see results or esc to cancel.

Czołowi operatorzy telefonii komórkowej stracili 407,53 mln złotych EBITDA w wyniku RLAH w H2 2017

Orange Polska podał właśnie wyniki za czwarty kwartał 2017 roku. Z danych wynika, iż spadek EBITDA z powodu wprowadzenia regulacji RLAH wynosi 46 mln złotych. Mając na uwadze spadek EBITDA o 73  mln złotych w III kwartale można wnioskować, iż spadek EBITDA Orange Polska w drugiej połowie 2017 roku wyniósł 119 mln złotych z powodu unijnej regulacji Roam Like at Home.

Zakładając proporcjonalny spadek EBITDA u pozostałych trzech operatorów w IV kwartale (o 37%) jak w Orange Polska, można szacować, iż łączny spadek EBITDA czterech wiodących operatorów telefonii komórkowej wyniósł 407,53 mln złotych w drugiej połowie 2017 roku.

Prezentowany spadek jest gigantyczny i niezwykle kontrastuje z wiodącym przesłaniem jednego z pierwszych wywiadów jakie udzielił Prezes UKE: “Minęły czasy Robin Hooda” (link). Przypomnę, jeszcze informacje z 2016 roku, kiedy Prezes UKE wspominał, iż “jednym z celów, które sobie stawia nowy prezes UKE, jest zahamowanie spadku wartości telekomunikacyjnego rynku detalicznego” (link)

 

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert