Press enter to see results or esc to cancel.

IDC Predictions 2020: przewidywania technologiczne dla kadry zarządzającej

Poniżej lista 10 prognoz dla kadry zarządzającej od IDC.

  1. Zdolności cyfrowe: do 2022 r., 25% największych europejskich firm będzie miała co najmniej dwóch członków zarządu, którzy będą mieli wiedzę i umiejętności cyfrowe. W roku 2020 aż 90% organizacji w europie odnotuje straty w wysokości 91 mld USD z powodu braków kompetencji IT (co spowoduje m.in. opóźnienie w projektach).
  2. Cyfrowe inwestycje: w 2020 r., firmy w Europie zainwestują ponad 271 mld USD w transformację, z czego 16% wygeneruje nowe strumienie przychodów.
  3. Dane z urządzeń połączonych: do 2022 r., dane zebrane z urządzeń połączonych (Connected Devices) wygenerują możliwość przychodu w wysokości 10,5 mld USD.
  4. Modernizacja systemów: do 2025 r., 60% organizacji w Europie zmodernizuje główne systemy IT wykorzystując chmurę obliczeniową (Cloud Computing) do poprawy wydajności o 25%.
  5. Nowa rola lidera IT: do 2022 r., 30% organizacji zdefiniuje nową rolę lidera IT łączącą funkcje CIO, CTO, CDO oraz Dyrektora Innowacji.
  6. Więcej inteligentnych procesów: do 2023 r., aż 70% projektów w zakresie inteligentnej automatyzacji procesów IPA (Intelligent Process Automation) będzie wspomagana rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji.
  7. Wskaźniki KBI ważniejsze od KPI: do 2022 r., 60% z największych organizacji europejskich zastąpi wskaźniki KPI (Key Performance Indicators) wskaźnikami KBI, stawiając potrzeby pracownika i klienta na pierwszym miejscu.
  8. Zmiany kultury organizacji: do 2022 r., 33% organizacji nie zdoła przyspieszyć sprawności biznesowej i innowacji z powodu bezpośredniej implementacji strategii skopiowanej od innych organizacji. W czasie konferencji IDC Predictions 2020 podano przykład firm Amazon i Walmart. Amazon wydał w ciągu roku 2019 10 mld USD na logistykę. Skopiowany z innej branży model zastosował Walmart. Firma ta zdecydowała się na uruchomienie projektu Spark Delivery działającego na podobnej zasadzie, co Uber. Osoby, które zgłaszają się do programu – w tym pracownicy firmy – i zainstalują na smartfonie aplikację Walmart, wracając do domu dostarczają zakupy klientom tej sieci handlowej. Pozwala im to na pozyskanie dodatkowego źródła dochodów, ale ma także pozytywny wpływ na środowisko ograniczając m.in. emisję CO2.
  9. Rola CISO: rok 2022 jest punktem zwrotnym dla CISO. Staną się oni liderami biznesu, którzy zapewniają zaufanie do organizacji pod wszystkimi względami, włączając bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem i reputację.
  10. Etyka i społeczeństwo a technologie: do 2024 r., połowa europejskich spółek publicznych będzie co roku raportować na temat etycznego wykorzystania danych, automatyzacji i sztucznej inteligencji w swoich organizacjach. W tegorocznych prognozach po raz pierwszy pojawiło się także słowo „empatia”, zarówno w kontekście wykorzystania technologii IT i rozumienia różnych modeli zachowań zarówno pracowników, jak i klientów.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert