Press enter to see results or esc to cancel.

Jak zwiększyć liczbę specjalistów ICT w Polsce?

To był tytuł mojego wystąpienia podczas 15. edycji Forum Gospodarczego TIME organizowanego przez największe izby i organizacje ICT w Polsce we współpracy z ZBP, ZVEI oraz Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jednym z celów polityki „Drogi ku cyfrowej dekadzie” jest zwiększenie liczby specjalistów ICT w Europie z 8,9 mln do 20 mln osób w 2030 rok. Niestety Polska znajduje się w ogonie państw UE pod tym względem, a dystans do średniej europejskiej ciągle rośnie (z 0,7% do 1,0% w ostatniej dekadzie). Mamy coraz mniej absolwentów ICT oraz wbrew trendom globalnym, mamy też coraz mniejszy udział studentów STEM. Z kolei plany państwowych programów doprowadzą nas niestety donikąd, gdyż wskazują nam cel 6% specjalistów ICT wśród wszystkich pracujących, podczas gdy KE ten cel stawia min. 10%. Potrzebujemy zupełnie nowego podejścia – rozmowy o imigracji i tak abstrakcyjnych kwestiach jak np. kwestia angielskiego jako drugiego języka czy kwestia jakości powietrza. Najlepsi ludzie do nas nie przyjadą jeśli, będą mieć złe warunki, a nasza waluta będzie tracić na wartości. Polecam postudiować sukces Portugalii – kraj ten w ostatnich latach znacząco zwiększył liczbę specjalistów ICT, również dzięki zachętom podatkowym oraz promocji międzynarodowej (Web Summit).

Czy zatem skończymy jak w chocholim tańcu z Wesela Wyspiańskiego, czy może uda nam się przełamać bariery i np. trwale wciągnąć kobiety do IT? Bez zmiany fundamentalnego podejścia do roli kobiety w gospodarce w Polsce nie widzę na to szans.

Po więcej szczegółów odsyłam do mojej prezentacji.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert