Press enter to see results or esc to cancel.

Niemiecka strategia budowy 5G

Biorę dzisiaj (11.11) udział w wydarzeniu 5G Techritory jakie dzieje się po raz kolejny w Rydze, tym razem online. Podczas wydarzenia poruszane jest wiele wątków, w tym m.in. przedstawiono strategię budowy 5G w Niemczech.

Poniżej przedstawiam slajdy z prezentacji Pani Anne Beimann, Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure.

W skrócie:

 1. Niemcy są dzisiaj liderem dystrybucji pasma dla 5G (wg DESI) – przykładowo pasmo 700 MHz dystrybuowano w 2015 roku
 2. Niemcy udostępnili pasmo dla prywatnych sieci 5G, w tym przemysłu 4.0. O pasmo zaaplikowało ponad 80 podmiotów takich jak np. Audi, Airbus.
 3. Niemcy przeznaczyli wiele milionów EUR na R&D w zakresie tworzenia nowych zastosowań sieci telekomunikacyjnych w przemyśle (rozwiązuje to częściowo tzw. problem jajka i kury)
 4. Niemcy przeznaczają pieniądze na kampanie edukacyjne w zakresie braku wpływu PEM na zdrowie ludzi (kampania walcząca z dezinformacją w zakresie domniemanej szkodliwości 5G)
 5. Rząd niemiecki wspiera współdzielenie masztów pomiędzy operatorami oraz promuje prywatne inwestycje, wspierając je publicznymi EUR. Niemiecki rząd przeznacza środki tam gdzie nie ma odpowiedniego zwrotu z inwestycji.
 6. Niemcy nałożyli wymagania pokryciowe na operatorów, wspierając ich jednak we wdrożeniu tych zobowiązań, również finansowo i legislacyjnie
 7. Planuje się powołać specjalną spółkę, której jedynym celem jest monitorowanie procesu budowy sieci 5G oraz pomaganie sektorowi telekomunikacyjnemu w budowie sieci. Spółka ta NIE będzie posiadać ani budować infrastruktury telekomunikacyjnej.
 8. W związku z tym, że budowa pojedynczego masztu (cały proces budowalny) trwa ponad dwa lata (np. uzyskiwanie pozwoleń), rząd chce go skrócić do max 6 miesięcy zmieniając prawo na korzyść łatwiejszej budowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Rząd niemiecki dobitnie zrozumiał w czasie pandemii jak ważna jest infrastruktura telekomunikacyjna.
 9. Niemiecki rząd historycznie zgodził się na wsparcie kwotą 1.1 mld EUR (ponad 4.3 mld PLN) budowy 5.000 masztów 5G w białych plamach (tam gdzie nie ma zasięgu żadnej sieci komórkowej)
 10. W ramach EU Recovery Fund (Europejski Fundusz Odbudowy) Niemcy planują wydatkować 5 mld EUR (ponad 22 mld PLN) na budowę masztów telekomunikacyjnych tam, gdzie prywatny sektor nie da rady sam wybudować masztów (znowu: białe plamy). Trwa dyskusja jak udostępnić następnie te maszty prywatnemu sektorowi czy jak zorganizować konkurs dla tych środków. Celem jest pełne pokrycie kraju zasięgiem 5G. Rząd nie będzie posiadał masztów, mają je posiadać spółki z sektora. Białe plamy wskażą operatorzy po konsultacjach z rządem.
 11. W ramach EU Recovery Fund (Europejski Fundusz Odbudowy) Niemcy planują wydatkować 2 mld EUR (ponad 8,4 mld PLN) na R&D w telekomunikacji, w tym na badania nad sieciami 6G czy Open Ran wspierając innowacje w kraju.

Kilka przemyśleń. Byłem jednym z trzech Polaków, który brał udział w tym wydarzeniu, na łącznie 1500 gości (!). Jeszcze wczoraj, dwaj pozostali Polacy to pracownicy globalnych korporacji Nokia i Huawei.

Co ciekawe, projekty niemieckiego EU Recovery fund są publicznie dostępne od czerwca 2020 i są dyskutowane (pdf). U nas za to nie ma żadnej dyskusji w tym temacie (w temacie KPO), mamy zerową transparentność polityki rozwojowej rządu, rząd do tej pory przeznaczył zero nowych PLN na strategie dla nowych nowe technologie takie jak 5G, AI czy cyberbezpieczeństwo wskazując, że nie ma strategii, a są jedynie polityki rozwojowe. Polecam tu przykładowo zapisy z publicznych dokumentów, przykład zapisów dla cyber security na stronach nask.

Czytając to wszystko i patrząc na to co dzieje się w Polsce można autentycznie popaść w depresję.  Nie ma u nas programów 5G R&D, nie ma grantów dla samorządów i NGO na edukację w temacie 5G i walki z fake news, nie ma realnej strategii z konkretnymi środkami PLN wspierającymi wdrożenia 5G w sektorze prywatnym, został też niezgodnie z dyrektywami unijnymi usunięty Prezes UKE, skasowano też na koniec aukcję 5G. Od 5 lat właściwie kręcimy się prawie w miejscu. Jedyny pozytyw to harmonizacja norm PEM z unijnymi (ICNIRP). Tutaj zaznaczę, że jednak nie zmieniono metodyki mierzenia PEM i ta harmonizacja wcale nie jest tak korzystna.

Mam też niesamowitą dysproporcję w komunikacji pomiędzy administracją w PL, a DE. Tuż po zakończeniu sesji, na platformie 5G Techritory na chat rozpocząłem dyskusję z Panią Anną. Odpowiedziała mi na wiele pytań, przesłała dokument na maila w domenie fundacji Digital Poland i poleciła się w rozmowach i współpracy pomiędzy Polską, a Niemcami.

I mapka od Qualcomm z poprzedniej sesji, znajdź Polskę

Slajdy Pani Anne Beimann poniżej.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert