Press enter to see results or esc to cancel.

NYT: To jest szaleństwo: Startupy kończą rok szałem zakupowym

Polecam artykułw NYT, który pokazuje, że startupy pozyskują masowo kapitał. Boom jest napędzany nie tylko przez większy popyt na produkty i usługi cyfrowe. Niskie stopy procentowe skłaniają inwestorów do poszukiwania zysków w coraz bardziej ryzykownych aktywach. Firmy typu Venture pozyskały rekordowy poziom kapitału. Gwałtownie rosnące notowania giełdowe umożliwiły większej liczbie firm wejść na rynek lub szykować IPO. Duże firmy technologiczne dokonują przy tym odważnych przejęć. Nawet Bitcoin osiągnął nowy wysoki poziom.

Więcej na NYT.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert