Press enter to see results or esc to cancel.

Około 6% gospodarstw domowych w Polsce bez dostępu do światłowodu w 2030

FTTH Council Europe podała najnowsze dane i prognozy w zakresie zasięgu, podłączenia i klientów sieci FTTH/B w Europie.

Polska plasuje się najczęściej poniżej średniej unijnej (27+1) na około 20. miejscu w zakresie

  • zasięgu sieci – 61% gospodarstw domowych,
  • podłączenia światłowodem – 40% gospodarstw domowych,
  • Aktywni klienci – 25% gospodarstw domowych.

Z zakładanych prognoz wynika, że niecałe 13 mln gospodarstw domowych (z ok. 15,4 mln w Polsce) będzie w zasięgu sieci FTTH/B. Korzystać ma z nich około 6,3 mln Polaków. Zatem mniej niż co drugi Polak będący w zasięgu sieci skorzysta z oferty światłowodu co stanowi na marginesie problem dla operatorów telekomunikacyjnych budujących sieci światłowodowe (zbyt mały popyt na światłowód).

Co z tego wynika?

  • potrzebujemy pomysłu na pokrycie min. 7% gospodarstw domowych, wykluczonych z dostępu do FTTH/B, sieciami 5G
  • potrzebujemy lepszej koordynacji między resortami w zakresie budowy sieci celem skrócenia czasu i kosztów budowy oraz zbudowania synergii (np. Min Infrastruktury utrudnia budowę sieci)
  • potrzebujemy obniżenia opłat (słynne zajęcie pasa i inne podatki) celem zwiększenia opłacalności w w FTTH/B w Polsce.

Sprawa tym bardziej ważna w związku z tym, że

  • wygrani w konkursach grantowych wycofują się z budowy sieci ze środków unijnych,
  • budowa sieci powinna następować w coraz to gorszych terenach,
  • powinniśmy pilnie pracować nad Narodowym Planem Szerokopasmowych na lata 2025-2030,
  • trwa rewizja środków KPO i ruszy na przełomie 2024/2025 programowanie perspektywy UE od 2028.

Poniżej kilka wykresów z raportu.

Zasięg – nominalnie

Zasięg – procentowy

Podłączenia – nominalne

Podłączenia – procentowe

Aktywni użytkownicy – procentowy

Mapy – zasięg

 

Mapy – podłączenia

Aktywni użytkownicy

 

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert