Press enter to see results or esc to cancel.

Publiczne instytucje potwierdzają, że sieci 5G są bezpieczne dla zdrowia

Stowarzyszenie GSMA, reprezentujące dostawców sprzętu oraz operatorów, opublikowało krótki dokument prezentujący podsumowanie zdanie kilku poważnych instytucji w zakresie oddziaływania sieci 5G na nasze zdrowie.

Zaprezentowano stanowiska:

  • Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
  • Norwegian Radiation and Nuclear Safety Authority (DSA)
  • Komisji Europejskiej

Standard sieci 5G jest objęty jest istniejącymi międzynarodowymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Sygnały radiowe wykorzystywane przez technologie mobilne były szeroko badane przez dziesięciolecia. Dowody naukowe stanowią podstawę międzynarodowych wytycznych bezpieczeństwa dla sygnałów radiowych (link). Wytyczne te obejmują wszystkie rozważane częstotliwości dla 5G. W związku z tym agencje zdrowia publicznego i grupy ekspertów uważają, że obecne międzynarodowe wytyczne dotyczące sieci 2G-4G, chronią wszystkie osoby (w tym dzieci) przed ryzykiem związanym potocznie z promieniowaniem (polem elektromagnetycznym) generowanym przez sieci 5G.

Te same wartości graniczne, które chronią ludzi, również chronią środowisko. Przykładowo niemiecka agencja rządowa Bundesamt für Strahlenschutz twierdzi, że nie ma naukowo wiarygodnych dowodów na zwiększone ryzyko dla zwierząt i roślin związane z sygnałami radiowymi na poziomach poniżej limitów określonych w międzynarodowych normach.

Więcej informacji pod linkiem.

oraz na stronach GSMA.

 

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert