Press enter to see results or esc to cancel.

Rząd Brytyjski wprowadza niewiążące zalecenia dla szkół celem ograniczenia smartfonów w szkołach

Rząd Brytyjski wprowadza niewiążące zalecenia dla szkół, głównie podstawowych, by wprowadzić politykę w zakresie posługiwania się smartfonami przez dzieci w szkołach.
Link do zaleceń na stronach UK.GOV
 
W skrócie są różne metody ograniczenia smartfonów w szkołach: od całkowitego zakazu, przez trzymanie smartfonów w szafkach. Dopuszcza się przy tym wykorzystywanie laptopów czy tabletów do celów edukacyjnych, jednak zakazuje się smartfonów, chyba że szkoła posiada politykę BYOD.
 
Dopuszcza się wykorzystywanie smartfonów powyżej 6 klasy podstawówki, a zakaz szczególnie dotyczy mniejszych dzieci.
 
Z komunikatu rządu można wyciągnąć kilka ciekawostek
  • Według regulatora rynku (Ofcom) 97% dzieci w wieku 12 lat posiada własny telefon komórkowy.
  • Korzystanie z telefonów komórkowych w szkołach może prowadzić do nękania online, rozpraszania uwagi i zakłócania zajęć lekcyjnych, co z kolei może prowadzić do utraty czasu na naukę.
  • UNESCO wezwało do zakazania używania smartfonów w szkołach, ponieważ dowody wykazały, że jest to związane z obniżonymi wynikami w nauce, a nadmierny czas spędzany przed ekranem ma negatywny wpływ na samopoczucie dzieci
  • Wytyczne są odpowiedzią na obawy rodziców dotyczące telefonów komórkowych, a najnowsze dane z krajowego badania rodziców ParentKind ujawniają, że 44% rodziców jest zaniepokojonych ilością czasu spędzanego przez ich dzieci na urządzeniach elektronicznych, wzrastając do 50% rodziców dzieci w wieku szkolnym.
Z kolei ze strony SchoolsWeek wynika, że 80% szkół w Wielkiej Brytanii już dzisiaj podjęło autonomiczną decyzję o ograniczeniu smartfonów w szkołach.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert