Press enter to see results or esc to cancel.

Kolejny krok w kierunku AV. Technologia w centrum uwagi – nowe przepisy UE dotyczące bezpieczniejszych samochodów.

Od połowy 2022 producenci samochodów będą zobowiązani do zapewnienia szeregu nowych technologii związanych z bezpieczeństwem w nowych samochodach.

Wśród obowiązkowych technologii od połowy 2022 wymienia się intelligent speed assistance systems; driver drowsiness, attention warning systems, czy advanced driver distraction warnings.

Samochody i furgonetki będą również musiały być wyposażone w inne zaawansowane technologie związane z bezpieczeństwem, w tym zaawansowane systemy hamowania awaryjnego. Systemy te będą musiały początkowo umożliwiać „wykrywanie przeszkód i poruszających się pojazdów”, a następnie być w stanie wykrywać pieszych i rowerzystów. Pojazdy te będą również musiały być wyposażone w „awaryjny system utrzymywania pasa”.

Wiele innych pojazdów będzie również musiało być wyposażonych w „awaryjny system utrzymywania pasa”, aby pomóc kierowcom w utrzymaniu „bezpiecznej pozycji pojazdu względem pasa lub granicy drogi, przynajmniej w momencie zjazdu lub zbliżania się pasa a kolizja może być nieuchronna ”.

Nowe przepisy dają Komisji Europejskiej możliwość dodania dalszych wymagań związanych z bezpieczeństwem w miarę rozwoju technologii w miarę upływu czasu, a w szczególności pozwala KE dalej standaryzować technologie jakie będą użyte w zakresie pojazdów autonomicznych (AV). W związku z tym w przyszłości można spodziewać się opracowań specyfikacji technicznej dotyczącej sygnalizacji, kierowania, przyspieszania i hamowania, monitorowania środowiska w czasie rzeczywistym oraz wymiany danych w celu umożliwienia poruszania się pojazdów jeden z drugim.

Nowe ogólne przepisy bezpieczeństwa (general safety regulation) zostały zatwierdzone przez przedstawicieli rządów państw członkowskich UE w listopadzie na posiedzeniu Rady Ministrów. Wejdą w życie 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE i zaczną obowiązywać 30 miesięcy później.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert