Press enter to see results or esc to cancel.

Władze szwajcarskie proponują reformę w zakresie popularnych usług streamingu video

Władze szwajcarskie przewidują regulacje dotyczące branży streamingu, które mogą mieć znaczący wpływ na widzów i źródła mediów w Szwajcarii.

Streaming dzięki m.in. Netflixowi stał się w ostatnich latach bardzo popularny. Wzrost ten przykuł jednak uwagę władz szwajcarskich, a usługi streamingu nadal nie są regulowane w takim samym stopniu jak treści telewizyjne, radiowe i filmowe.

Federalna Komisja ds. Mediów opracowała zestaw proponowanych regulacji dotyczących usług streamingu w Szwajcarii, które skupiałyby się na rozszerzeniu regulacji na te, które obejmują media tradycyjne.

Jak dotąd wniosek ten nie został jeszcze przyjęty przez rząd szwajcarski.

Dzięki dodatkowym pieniądzom, które mają zostać wypłacone w ramach usług streamingu na rzecz produkcji szwajcarskich, a także dzięki zwiększeniu udziału procentowego treści szwajcarskich na platformach streamingowych, istnieje możliwość zwiększenia kosztów usług streamingu w Szwajcarii.

Wniosek ma na celu dostosowanie dostawców usług streamingu do standardów Unii Europejskiej, które obejmowałyby co najmniej 30 procent lokalnych treści, a także wymagałyby zainwestowania czterech procent zysków w produkcję szwajcarskich filmów.

We wniosku wezwano również do tego, aby szwajcarski nadawca państwowy SSR otrzymał stabilne finansowanie, a także do priorytetowego traktowania programów informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych.

Dziennikarstwo musi być chronione

Sprawozdanie, które ukazało się w poniedziałek 27.01.2020, zawierało również propozycje zwiększenia finansowania dla organizacji informacyjnych i mediów, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu ryzyku powstawania fałszywych baniek informacyjnych i dezinformacji, z którą mogą spotkać się ludzie  w mediach społecznościowych.

W raporcie wezwano do zapewnienia dodatkowego wsparcia w sposób niezależny od rządu i do źródeł medialnych, w celu zapewnienia “demokratycznego” dziennikarstwa w przyszłości.

W raporcie stwierdzono, że plan mógłby być finansowany poprzez dodatkowe opodatkowanie telewizji i platform streamingowych, a także zachęty podatkowe i odliczenia od darowizn na rzecz platform.

Autorzy wezwali również do przeprowadzenia dalszych badań nad sposobami ulepszenia algorytmów, tak aby użytkownicy mediów społecznościowych i osoby korzystające z platform streamingowych, takich jak YouTube, mieli dostęp do bardziej zróżnicowanych informacji.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert