Press enter to see results or esc to cancel.

Bezpieczeństwo sieci 5G. Opinie prawników.

Polecam trzy artykuły z zakresu uregulowania bezpieczeństwa sieci 5G:

  1. Ingerencja rządowa w wybór dostawcy sprzętu 5G nie powinna naruszać prawa i interesu konsumenta (link)
  2. Czy przepisy prawa pozwalają na wykluczenie z powodu bezpieczeństwa producenta sprzętu 5G? (link)
  3. Prawo komunikacji elektronicznej: co w bezpieczeństwie sieci i usług? (link)

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert