Press enter to see results or esc to cancel.

Daleko nam do realizacji wizji smart city w Polsce

W weekend 25 marca 2023 r. prowadziłem warsztaty dla młodzieży z cyfryzacji w samorządach podczas Campus Academy w Sosnowcu.
Opowiedziałem o koncepcji społeczeństwa 5.0 i jak nowe technologie i cyfryzacja już dzisiaj mogą pomóc mieszkańcom kształtować rzeczywistość wokół siebie. Omówiłem przykłady cyfrowego włączenia lokalnych społeczności oraz strategie rozwoju nowoczesnych miast. Rozmawialiśmy też o obecnym stanie rozwoju inteligentnych miast w Polsce oraz sposobach zmiany stanu rzeczy. Rozmawialiśmy też o sposobach aktywowania mieszkańców i co może być kluczem do zwiększenia społecznej aktywności Polaków

Młodzi szczególnie zwracali uwagę na cztery rzeczy:
– wyważenie prywatności, a dzielenia się danymi z miastem i korporacjami
– biometria i monitoring miejski (jako możliwe zagrożenie dla wolności, szczególnie jeśli władzę przejmie władza autorytarna)
– apka – chcieliby mieć szereg rzeczy w jednej apce. O wielu apkach nie wiedzą gdyż ich miasta nie informują o możliwościach jakie oferuje ich miasto/miasteczko
– małe miasteczka są mocno wykluczone komunikacyjnie (brak pociągów, busów itp)

Kilka wybranych wniosków:
– stan cyfryzacji w samorządach jest niski. Pokazuje to wiele raportów, również tych z Polski współautorstwa Agaty Miazgi
– cyfryzację wstrzymuje np. brak CIO w strukturach miasta (np. brak wiceprezydenta odpowiedzialnego za cyfryzację)
– jedynie kilkanaście procent miast i miasteczek ma odrębne strategie poświęcone smart city czy transformacji cyfrowej (mniej niż 10%!)
– Administracja centralna ale i lokalna władze koncentruje się na tzw front-end (apka czy www bo to ładniej pokazać mieszkańcowi), a zapomina o zmianie i reformie back-end (serwery, procesy itd) przez co wiele rzeczy ze sobą nie rozmawia i urzędnik nadal drukuje wniosek petenta (!) mimo że mieszkaniec złożył go cyfrowo
– brak skutecznej promocji rozwiązań (również przez szefostwo miast i miasteczek)
– konieczność budowy wspólnych rozwiązań dla małych miasteczek (bo ich nie stać na taki wydatek)
– konieczność standaryzacji API dla miasteczek
– niska partycypacja społeczeństwa w procesach miasta jest przeszkodą w realizacji wizji smart city
– brakuje nam projektów “łączących ludzi” (budowanie zaufania, współpracy itd). Najbardziej cierpią na tym duże miasta.

Materiał na dropbox.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert