Press enter to see results or esc to cancel.

ePrivacy – nie udało się sprawić by OTT grały z tymi samymi regułami co telekomy

Jak doniósł Reuters, ambasadorzy krajów unijnych nie potrafią dojść do zgody jak sprawić by OTT takie jak Whatsapp czy Skype były tak samo uregulowane jak telekomy. Czemu to ważne? Bo dzisiaj aplikacje nie podlegają wielu regulacjom, którym podlegają telekomy mimo, że przez oba kanały komunikacji można rozmawiać. Telekomy tracą przez to wiele przychodów, a dodatkowo nie mogą tak łatwo jak inni stosować big daty.

Proces trwał dwa lata, od 2017 roku, a obecnie cały szkic legislacji został odrzucony. Nie doszło do porozumienia w kwestii śledzenia cookies, usuwania dziecięcej pornografii czy zarządzanie zgodami klienta.

Regulację popierali aktywiści znani w środowisku prywatności. Możliwe że Chorwacja przejmująca pałeczkę UE od stycznia 2020 sprawi, że wszyscy wrócą do stołu.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert