PPDR obligo w aukcji? Dedykowane 8MHz dla PPDR w paśmie 700MHz w Europie.

Łączność dla służb mundurowych nazywa się w skrócie PPDR. Do tej pory wykorzystywano pasma głównie poniżej 500MHz stosując wiele standardów takich jak DMR, Tetra, Tetrapol, p.25. Łączność historycznie świadczyły dedykowane spółki pod nadzorem państwa, rzadko podmiot prywatny. Postęp technologiczny sprawił, że już standard LTE gotowy jest do świadczenia usług PPDR, a tym bardziej będzie sieć …

Continue reading

Tak dla zmiany dopuszczalnych poziomów PEM i 5G w Polsce

Do 29.11.2019 trwają konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia harmonizującego dopuszczalne poziomy PEM do standardów europejskich zalecanych przez WHO, KE oraz ICNIRP. Fundacja Digital Poland popiera projekt rozporządzenia. Zachęcam przy tym do włączenia się do konsultacji. Każdy może zabrać głos poparcia wysyłając go na [email protected] Link do projektu rozporządzenia: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12327201/katalog/12641417 Treść opinii Fundacji Digital Poland: Do wiadomości: Minister Zdrowia …

Continue reading