Press enter to see results or esc to cancel.

Jedna sieć – Wielka Brytania – wspólna sieć 4G/5G na terenach wiejskich i mało zurbanizowanych

Właśnie ogłoszono projekt jednej współdzielonej sieci w Wielkiej Brytanii na terenach wiejskich (Shared Rural Network w skrócie SRN). 4 operatorzy przeznaczą 530 milionów funtów, a rząd dołoży kolejne 500 mln funtów.

4 operatorzy powołują prywatną nową spółkę, a rząd udostępni sieć państwową dla służb zwaną ESN (ogólnie łączność typu PPDR) by pokryć brakujące najciężej dostępne 2% kraju, a zarazem najmniej opłacalne.

W ramach umowy wszyscy czterej operatorzy stworzą nową organizację zapewniającą wspólną sieć na obszarach wiejskich. Maksymalnie wykorzysta istniejące i nowe maszty, umożliwiając wszystkim czterem operatorom umieszczenie na nich sprzętu. Czterej operatorzy zainwestują 530 milionów funtów, aby stworzyć lub udostępnić istniejące maszty i infrastrukturę, aby zapewnić zasięg prawie wszędzie. Oznacza to również dodatkowy zasięg mobilny dla 280 000 lokali i 16 000 km dróg.

Dodatkowo, by pokryć brakujące 2% zasięgu, który jest całkowicie nieopłacalny dla biznesu, sekretarz cyfrowy Nicky Morgan obiecał przeznaczyć do 500 milionów funtów inwestycji.

Państwowa infrastruktura mobilna zbudowana w ramach sieci służb ratunkowych ESN (Emergency Services Network) budowana wspólnie z EE (BT) zostanie również udostępniona wszystkim czterem operatorom, przy pełnym wykorzystaniu zasobów państwowych.

Propozycja wspólnej sieci na obszarach wiejskich podlega porozumieniu prawnemu. Ambicją rządu jest osiągnięcie formalnego porozumienia w tej sprawie na początku 2020 roku.

Dlaczego to ważne? 

Jak wskazuje COO O2:

 • Dzisiaj łączność 4G dociera do 98% domostw
 • Terytorialnie – zasięg 4G wszystkich sieci pokrywa tylko 67% terenów Wielkiej Brytanii
 • Nawet 7% terenów Wielkiej Brytanii nie ma pokrycia siecią 4G

Nowa spółka SRN zobowiązuje się że:

 • do roku 2026 sygnał wszystkich sieci 4G pokryje zasięgiem 92% terenów Wielkiej Brytanii (tj wzrośnie aż o 1/4 terenów Wielkiej Brytanii)
 • Tylko 3% terenów Wielkiej Brytanii nie będzie mieć zasięgu 4G

Jakie działania to oznacza?

 • Powołanie jednej spółki SRN
 • 4 operatorzy dokonają zmiany swoich osobnych sieci na terenach wiejskich tworząc jedną wspólną infrastrukturę, która będzie współdzielona i utrzymywana i rozbudowywana
 • Regulator rynku telco – Ofcom – dokona konsultacji z rynkiem by w roku 2020 wyeliminować zapisy wymagające pokrycia białych plam. Zapisy te i wymogi dotychczas umieszczane były w decyzjach rezerwacyjnych. Innymi słowy operator uzyskując prawo do korzystania z częstotliwości dotychczas zmuszony był do inwestycji w białe plamy
 • Rząd w 2020 przedstawi kompleksowy plan reformy prawa budowlanego sprawiając, że budowa nowej infrastruktury dla sieci komórkowych będzie łatwiejsza, prostsza i bardziej efektywna kosztowo
 • W 2020 roku rząd przeznaczy ponad 500 milionów funtów na nowe maszty dla sieci ESN, które mają być współdzielone z SNR, co jeszcze bardziej zwiększy zasięg sieci w najgorzej dostępnych 3% terenów Wielkiej Brytanii co prawie całkowicie wyeliminuje białe plamy

Podsumowując plan rozwoju zasięgu sieci komórkowych w Wielkiej Brytanii można sprowadzić do kilku punktów:

 1. Dystrybucja pasm częstotliwości do sektora prywatnego
 2. Niezależnie rząd we współpracy z EE (BT) dokonuje migracji sieci dla służb (ESN) z TETRA do LTE
 3. Utrzymano prymat sektora prywatnego w rozbudowie i utrzymaniu sieci komórkowych. 4 operatorzy konkurują o klienta.
 4. W zakresie współdzielenia infrastruktury:
  1. W dużych i średnich miastach konkurencja infrastrukturalna  – osobne maszty lub współdzielone na bazie dobrowolnych umów
  2. Na terenach wiejskich i słabo zurbanizowanych – współpraca 4 operatorów poprzez powołanie jednej nowej spółki, w której każdy operator ma 25% udziałów.
  3. Powstanie zatem jedna współdzielona infrastruktura co zwiększy zasięg terytorialny sieci 4G z 67% do 92%.
  4. Współpraca sprawi, że tylko 3% kraju nie będzie pokryte chociaż pojedynczą siecią 4G
 5. Rząd rozbuduje łączność dla służb (ESN) i dobuduje z pieniędzy podatników maszty w najgorzej dostępnych 3% terenu Wielkiej Brytanii. Następnie udostępni państwowe maszty spółce SNR
 6. Łączność dla służb w oparciu o 4G buduje BT (EE) – link 
 7. Regulator Ofcom zrezygnuje z wymogów pokryciowych w aukcjach na częstotliwości i zdejmuje je z obecnie wydanych decyzji rezerwacyjnych.

Więcej info na stronach rządu brytyjskiego tutaj.

Dodatkowo polecam tekst w FT Ofcom backs plan to tackle mobile phone ‘not spots’ Sector intends to share masts and build new towers in very remote areas.

Polecam też podsumowanie innych działań w UK w zakresie Telco: UK Gov reserves £6.8bn to realise 5G dream by 2027

PS. W kolejnych wpisach przybliżę nową niemiecka strategię pokrycia siecią komórkową i innych wybranych krajów.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert