Press enter to see results or esc to cancel.

LTE450 to najlepsza technika sieciowa dla nowoczesnej energetyki i łączności PPDR. Raport Politechniki Warszawskiej.

Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej opracował raport “Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej“.

Raport ukazuje:

  • charakterystykę i ewolucję sektora energii czyli od centralnej elektrowni węglowej do rozproszonej OZE
  • główne wyzwania polskiego sektora energii elektrycznej
  • obecne i przyszłe usługi teleinformatyczne w sektorze energii czyli od usług dyspozytorskich do IoT i nowoczesnej komunikacji kryzysowej PPDR
  • aspekty cyberbezpieczeństwa w energetyce
  • techniki komunikacyjne a potrzeby sektora energetycznego czyli porównanie technik telekomunikacyjnych jakie mogą ułatwić realizację usług dla energetyki.  Mowa o TETRA, LTE, LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M
  • Rekomenduje LTE 450, ukazując też stan sytuacji rynkowej.

Konkluzją raportu jest rekomendacja budowy sieci dla energetyki z wykorzystaniem sieci LTE oraz funkcjonalności LTE-M dla m.in. opomiarowania. Raport przeciwna wszelkie spekulacje na temat porównań TETRA vs LTE jasno wskazując LTE jako technikę do wykorzystania budowy sieci w 450MHz.

Raport w PDF dostępny tutaj (Raport Politechnika Warszawska LTE450)

Poniżej zamieszczam komunikaty PAP i ISB News w związku z publikacją raportu.

PAP – Raport: sektor energetyczny potrzebuje nowoczesnego systemu łączności

14.01.2020, Warszawa (PAP) – Niezbędnym elementem transformacji systemu energetycznego jest odpowiedni system łączności, racjonalnym wyborem wydaje się oparcie go na bazie technologii LTE – wskazuje raport opracowany w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej.

Jak podkreślał we wtorek, w czasie prezentacji raportu kierujący opracowaniem dr inż. Sławomir Kukliński z Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej (IT PW), kierunki transformacji sektora energii są już dobrze zarysowane – głównymi trendami jest decentralizacja wytwarzania oraz obniżanie emisji CO2 poprzez m.in. użycie coraz większej liczby źródeł odnawialnych, wypierających konwencjonalne źródła na paliwa kopalne.

Efektywne działanie takiego systemu przyszłości będzie wymagało przepływu i przetwarzania olbrzymich ilości informacji – wskazał Kukliński. Jak wyjaśniał, dotychczasowe centralnie sterowane systemy energetyczne opierały się na jednokierunkowym, prostym przepływie dyspozycji. Natomiast systemy, które są obecnie tworzone, będą w przyszłości wymagały przepływu informacji między wszystkimi uczestnikami, w tym dużą liczbą źródeł czy odbiorcami końcowymi, którzy częściowo będą także produkować w domowych instalacjach.

Zasadniczym problemem dla transformacji staje się zatem cyfrowa komunikacja, pozwalająca na bieżące kontrolowanie parametrów sieci, przepływów energii i mocy w wielu punktach rozległej struktury – stwierdza raport. Autorzy podkreślają, że niezbędne jest przejście od prostej komunikacji do różnych form przesyłu danych – komunikacji głosowej, przesyłania obrazów, różnego rodzaju komunikacji między sensorami, urządzeniami automatyki, licznikami zdalnego odczytu u odbiorców itp.

W raporcie wskazano istniejące rozwiązania technologiczne dla łączności spełniającej zakładane wymagania, wskazując, że największe możliwości wydaje się mieć system oparty na bazie technologii LTE, z funkcjonalnością LTE-MC (Mission Critical), czyli tzw. komunikacją krytyczną, działającą również w razie zaniku zasilania, spowodowanego np. awarią sieci. System oparty o LTE-MC działa już w Czechach i będzie się pojawiał w kolejnych krajach – podkreśla raport. Najlepszą z opcji dla energetyki jest własna szerokopasmowa sieć z usługami zintegrowanymi – stwierdzają specjaliści z PW.

Przypominają jednocześnie, że ustawa Prawo telekomunikacyjne z 2018 r. przydzieliła polskiemu sektorowi energetycznemu, gazowemu i paliwowemu dedykowane pasmo 450 MHz. Zapewnia ono wystarczającą pojemność, a jednocześnie znaczny zasięg. Według wstępnych szacunków, do uzyskania wystarczającego pokrycia powierzchni kraju wystarcza 10-krotnie mniej stacji bazowych LTE w paśmie 450 MHz niż stacji pracujących w komercyjnie wykorzystywanym przez LTE paśmie 1800 MHz.

Jednocześnie, jak wskazują autorzy, wykorzystywane obecnie w energetyce systemy łączności, jak np. TETRA czy wybudowana przez PSE sieć światłowodowa, powinny być stopniowo integrowane do nowego systemu.

Jak podkreślali w czasie prezentacji specjaliści z PW, budowa systemu przyszłości będzie trwała latami, jednak w ostatecznym rozrachunku przyniesie on wymierne korzyści, także dla odbiorcy końcowego. Bardziej efektywne zarzadzanie niestabilnymi OZE prowadzi do obniżenia emisji CO2, a to z kolei przekłada się na niższe ceny – wskazywano.

Wiceprezes spółki PGE Systemy Andrzej Piotrowski zapowiedział, że w niedalekim czasie komitet inwestycyjny PGE powinien podjąć decyzję o budowie tego typu systemu w sieci PGE Dystrybucja. Podkreślał, że spółka prowadzi rozmowy z regulatorem – Prezesem URE, w sprawie możliwości zaliczenia kosztów systemu łączności do kosztów uzasadnionych operatora systemu dystrybucyjnego. Zaznaczył, że konieczne będą jeszcze zmiany ustawowe. Piotrowski oszacował jednocześnie, że obciążenie końcowego odbiorcy kosztami budowy systemu łączności będzie dla niego niedostrzegalne w rachunku. (PAP)

ISB Spółki zależne PGE mają w planach budowę własnej szerokopasm. sieci telekom.

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) – PGE Systemy i PGE Dystybucja – spółki zależne Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – planują budowę wielousługowej, szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej, poinformował wiceprezes PGE Systemy Andrzej Piotrowski. Komitet inwestycyjny PGE może podjąć decyzję w tej sprawie w ciągu kilku tygodni.

“Jest w tej chwili przygotowywany wniosek na komitet inwestycyjny. Spodziewamy się decyzji komitetu w najbliższych tygodniach” – powiedział Piotrowski podczas konferencji prasowej.

Jego zdaniem, ogólnopolski system łączności dla energetyki powinien być jednolity, ale nie musi zostać wybudowany w jednym momencie. W związku z tym PGE Systemy we współpracy z PGE Dystrybucja planuje zbudować swoją sieć na tyle elastycznie, by możliwe było podłączenie do niej kolejnych elementów.

“Tempo budowy sieci będzie wyznaczało w pewnym stopniu jej cenę. Powinno się nam docelowo udać osiągnąć pokrycie kraju rzędu 70-80%. Kolejne etapy dogęszczania to konieczność stawiania kolejnych stacji bazowych, żeby powiększać zasięg. Będziemy to dopasowywać do konkretnych potrzeb” – dodał wiceprezes.

Jego zdaniem, aby projekt mógł zostać zrealizowany, konieczna jest także zmiana legislacyjna, która określi odmienne warunki dla łączności energetycznej. PGE Systemy rozmawia o zmianach z właściwymi ministerstwami a także z Urzędem Regulacji Energetyki w sprawie możliwości zaliczenia kosztów systemu łączności do kosztów uzasadnionych operatora systemu dystrybucyjnego.

“Zastanawialiśmy się, jak to się przełoży na ‘Kowalskiego’, który płaci za energię. Gdybyśmy usiłowali 15-letni okres eksploatacji w całości przerzucić na koszt kilowatogodziny, to wychodzi nam poniżej 1/10 grosza, i to licząc metodą najwyższych kosztów, przy pokryciu 99,9% kraju” – wskazał także Piotrowski.

Spółka nie podaje, jakiej wysokości nakłady inwestycyjne będą konieczne do budowy sieci, przy czym wyposażenie jednej stacji bazowej to koszt rzędu 130-150 tys. zł. Wyższy koszt wiąże się z budową samej wieży. Obecnie spółka analizuje możliwość wykorzystania istniejących wież, przy czym już wiadomo, że część z nich nie odpowiada wymaganiom.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.(ISBnews)

ISBNews: IT PW: Sektor energii potrzebuje wielousługowej, szerokopasmowej łączności LTE

Warszawa, 14.01.2020 (ISBnews) – Polski sektor energii potrzebuje utworzenia wielousługowej, szerokopasmowej łączności na bazie technologii LTE, wynika z raportu “Wymagania w zakresie łączności radiowej dla sektora energii w dobie transformacji cyfrowej” opracowanego przez Instytut Telekomunikacji Politechniki Warszawskie (IT PW)j.

Autorzy raportu zwrócili uwagę na zmiany, jakie zaszły w systemie elektroenergetycznym w ostatnich latach. Niewielką liczbę obiektów sterowanych z poziomu Krajowej Dyspozycji Mocy stopniowo zastępują odnawialne źródła energii (OZE), w tym źródła rozproszone, moce regulacyjne. Stopniowo pojawiają się także pojazdy elektryczne i rozwija się segment magazynowania energii.

“Mamy informację o tym, że jest dużo obiektów, jest potrzebna wymiana danych i że to wszystko będzie rosło. Musimy wymieniać informacje, musimy stosować sterowanie predykcyjne – czyli wychodzić do przodu. Dzięki temu system jest bardziej efektywny, jego niezawodność rośnie” – powiedział kierujący zespołem autorów raportu dr Sławomir Kukliński podczas konferencji prasowej.

Z analizy wynika, że usługi potrzebne w systemie energetycznym to:

– usługi dyspozytorskie.

– obsługa systemów SCADA,

– obsługa odnawialnych źródeł energii i rozproszonych systemów generacji energii elektrycznej,

– odczyty liczników,

– obsługa elektromobilności,

– komunikacja krytyczna.

“Szerokopasmowa sieć wielousługowa jest rekomendowanym rozwiązaniem. Komercyjne sieci komunikacji ruchomej dalej są potrzebne – w sytuacji kryzysowej wykorzystuje się wszystko, co jest możliwe. Mogą więc być wykorzystane do zadań o mniejszym znaczeniu krytycznym. Energetyce potrzebna jest komunikacja głosowa i transmisja danych” – wskazał Kukliński.

Podstawą stosowanych dotychczas systemów były rozwiązania typu TETRA, TETRAPOL, P25 czy DIGICOM 7, które są wąskopasmowymi sieciami radiowymi. Skupiają się one na komunikacji głosowej i mają ograniczone możliwości transmisji danych.

Sieć LTE ma natomiast wiele cech, które umożliwiają wykorzystanie jej jako radiowej szerokopasmowej, wielousługowej sieci krytycznej. Adaptacją sieci do tych potrzeb zajmuje się organizacja 3GPP, a nowe usługi zostały ujęte w funkcjonalności LTE MC (Mission Critical). System LTE MC może być również wykorzystany do współpracy z instalacjami systemu TETRA.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że polski sektor energetyczny, gazowy i paliwowy od 2018 r. ma przeznaczone dla siebie pasmo 450 MHz. Do dyspozycji sektora jest także infrastruktura, które może posłużyć do budowy odpowiedniej sieci komunikacyjnej.

Dodatkowe materiały:

Smart-grids.pl: Ogłoszono raport wskazujący wymagania łączności radiowej dla sektora energii

Telko.in: PGE prawie gotowa na budowę sieci LTE450

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert