Press enter to see results or esc to cancel.

Miasto w Zjednoczonym Królestwie chce wspólnie z konsorcjum właścicielem infrastruktury 5G i światłowodowej

Brytyjskie miasto Sunderland chce powołać konsorcjum komercyjne, które ma stać się neutralnym dostawcą hurtowym łączności 5G i światłowodów o otwartym dostępie.

W modelu, który mógłby zostać przyjęty przez inne miasta, operatorzy telekomunikacyjni będą musieli wynajmować pojemność sieci od miasta, aby móc oferować swoje własne usługi.

Celem tego posunięcia jest zwiększenie łączności w całym mieście oraz zapewnienie obywatelom i przedsiębiorstwom w Sunderland większego wyboru.

Rada miejska Sunderland, wspierana przez kancelarię Bevan Brittan, uruchamia procedurę przetargową dla strategicznego partnera realizującego dostawy, który ma pomóc w finansowaniu, budowie i eksploatacji neutralnej infrastruktury macierzystej. Miasto zamierza pozyskać partnera do początku 2021 r.

Według raportu Centre for Cities, Sunderland uznało łączność cyfrową za jedno ze swoich głównych wyzwań, w związku z jednym z najgorszych wskaźników penetracji ultra szybkich łączy szerokopasmowych ze wszystkich miast Wielkiej Brytanii. Miasto chce zatem poprawić łączność ingerując mocno w rynek.

Rada zauważyła, że luki w łączności powstrzymują część prac, które stara się rozwijać, takich jak wdrażanie technologii inteligentnych domów do wspomaganego życia. Dwudniowa impreza, która odbyła się w kwietniu zeszłego roku z udziałem dużych przedsiębiorstw i instytucji akademickich z miasta, uwidoczniła, że szybkie łącze są priorytetem .

Na spotkaniu przedstawiono również sześć kluczowych przypadków zastosowania 5G w Sunderland, związanych z cyfrowym centrum miasta, inteligentnymi domami, sportem i ważnymi wydarzeniami, zakładaniem i rozbudową przedsiębiorstw, edukacją, umiejętnościami i uczeniem się oraz przemysłem 4.0.

Dublin w Irlandii i Cascais w Portugalii to przykłady innych miast, które wypróbowują neutralne modele hostingu 5G.

Komentarz: Powoli rośnie popularność koncepcji “”neutral host” tj. neutralnego hurtowego operatora dla wspólnej sieci telekomunikacyjnej. Zakłada się, że powstanie więcej takich operatorów, wychodząc od takich obiektów jak stadiony sportowe czy inne centra rozrywki. W europie pierwsze dwa miasta zaczęły testować to rozwiązanie w pasmie 3.5GHz. W Grudniu 2019 miałem przyjemność, będą w Dublinie, spotkać się z DenseAir i porozmawiać o wizji miasta 2030. To tak samo ciekawy kierunek jak prywatne sieci 5G instalowane w fabrykach i centrach przemysłowych. Taki trend karze też uwzględnić ten wektor w rozważaniach o ceyberbezpieczeństwie, gdyż poszczególne ważne ośrodki, również wojskowe, mogą zyskać swoje małe zamknięte sieci 5G o wyższym bezpieczeństwie, co pozwoli zdjąć presję z ogólnokrajowych sieci konsumenckich. Kluczowe będą też dyskusje o wykorzystanym paśmie. Obecnie w USA planuje wykorzystać się wspólne pasmo CBRS (3550 MHz to 3700 MHz). W europie planuje się wykorzystać pasmo 3.5GHz, ale mowa też jest o paśmie jeszcze bardziej punktowym – 26GHz. Dyskusję o private networks można łączyć z małymi pikokomórkami (small cells) czy nowym podejściem OpenRan i uchmurowieniem sieci radiowej. private networks to również nowa skala wyzwań np. w zakresie roamingu i rozliczeń, głośno mówi się o użyciu blockchain.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert