Press enter to see results or esc to cancel.

GSMA będzie współpracować z ENISA w celu zabezpieczenia sieci 5G

Uzupełniając uruchomiony dziś przez Komisję Europejską zestaw narzędzi bezpieczeństwa dla sieci 5G, GSMA opracowało

  1. system zapewnienia bezpieczeństwa sprzętu sieciowego,
  2. nakreśliło ramy bezpieczeństwa
  3. ustanowiło centrum informacji cybernetycznej dla branży telekomunikacyjnej.

Inicjatywy GSMA wspierają wysiłki podejmowane przez ENISA, Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, na rzecz wspólnego podejścia UE do bezpieczeństwa sieci 5G.

NESAS (The Network Equipment Security Assurance Scheme) ocenia projekty produktów dostawców telekomunikacyjnych i niezależnie testuje ich komponenty pod kątem bezpieczeństwa. Niedawno uruchomiony program został opracowany we współpracy z 3GPP, operatorami i dostawcami, i powinien doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa, zaufania do urządzeń sieciowych oraz zmniejszenia fragmentacji rynku i kosztów wdrożenia.

Ponadto T-ISAC (Telecommunications Information Sharing and Analysis Centre) został ustanowiony jako wiodący punkt koordynacji dla mobilnego ekosystemu na całym świecie. T-ISAC gromadzi i rozpowszechnia informacje i porady na temat incydentów zagrażających bezpieczeństwu w ramach mobilnej społeczności – w sposób godny zaufania i anonimowy.

Za pomocą EU toolbox państwa członkowskie zobowiązują się do wspólnego działania w oparciu o obiektywną ocenę zidentyfikowanych zagrożeń i proporcjonalne środki łagodzące.

Oczekuje się, że państwa członkowskie wdrożą kluczowe środki zawarte w zestawie narzędzi do 30 kwietnia, a do czerwca przedstawią sprawozdanie z ich wdrożenia. Oczekuje się również, że do października państwa członkowskie będą współpracować z Komisją przy ocenie skuteczności tych środków.

Piotr Mieczkowski

Helping innovation & digital to grow. TMT expert & advisor.

https://tmt.expert